Välkommen till Compia Group.

Compia Group

Kvalificerad kontraktstillverkning till onroad- och offroadindustri

Compia Group är en företagsgrupp baserad på kvalificerad kontraktstillverkning av mekaniska maskin- och plåtkomponenter till den tunga onroad- och offroadindustrin.

Compias kunder är bl a Ålö, Engcon, Vimek, Specma, Bracke Forest, Indexator. Alla verksamma på den globala marknaden med höga krav på sina underleverantörer.

Compias specialitet är flexibel tillverkning av prototyper, fixturer och seriekomponenter, från stålämne, via plåt- och maskinbearbetning, svetsning och ytbehandling samt slutmontering av systemenheter för leverans direkt till kundernas monterings- och serviceenheter.

Verksamheten erbjuder även kvalificerade tekniska utvecklings-, prototyp och fixturtillverkningstjänster. Den stöds och styrs med avancerad mjukvara som CAD/CAM, FMS- och ERP-systemlösningar. Där bl a avancerade 11-axliga fleroperationsmaskiner och flera robotceller ger optimal kvalitet och högsta effektivitet.

Gruppen bildades den första maj 2014 och består av moderbolaget Compia AB samt Compia Storuman Industri AB som sedan 2010 är en sammanslagning av Storuman Industri och Storuman Metallindustri. Företag med mer än 30 års erfarenhet inom sina produktområden och marknader.

Målet för Compia Group är att växa organiskt genom lönsammare erbjudanden till kunderna och genom företagsförvärv.

Värdegrund och kundvärden

Vår värdegrund är respekt, pålitlighet, uppriktighet och motivation.
Våra kundvärden är kvalitet, flexibilitet, effektivitet och noggrannhet.