Välkommen till Compia Group.

Logistik

Vi optimerar flöden och transporter.

Fungerande materialflöden är avgörande för att säkerställa en kostnadseffektiv produktion hos våra kunder.

Med fordonsindustrin som läromästare sedan 20 år så är vi duktiga på att optimera flöden och transporter. Kommunikation med kund via EDI är avgörande för att säkerställa leveranser i rätt tid på korta såväl som långa avstånd.

I samarbete med de största företagen inom transporter till lands och till sjöss, når vi med dagliga leveranser ut till kunder från Ryssland, Europa och Sydamerika.