Välkommen till Compia Group.

Tillverkning

Vi stöder din tillverkningsprocess.

Behöver du hjälp i designstadiet för att kontrollera och bekräfta funktioner? Eller kanske behöver du en partner för legotillverkning, någon som med en modern maskinpark och omfattande lager borgar för leveranser av högsta kvalitet? Vår erfarenhet, våra resurser och möjligheter gör att vi kan stödja dig i din process på flera olika sätt, allt från stödinsatser till längre åtaganden.

PRESSNING

Vår kapacitet inom kantpressning är stor, från manuella med 75 tons kapacitet till robotmatade 400 tons pressar.

Mindre pressar då seriestorleken är liten eller vid prototyptillverkning.

Vid större seriestorlekar använder vi företrädesvis våra robotmatade kantpressar, ibland kombineras denna med en svetsrobot för att ge bästa möjliga tillverkningsekonomi.

FIXTURER

Compias erfarna konstruktörer och tekniker arbetar nära med produktionen och är väl förtrogna med avancerade fixturer. I nära dialog med kunden tar vi oss gärna an ett totalåtagande, från inledande problemanalys, konstruktion, simulering, tillverkning, montering och uppstart.

Vid större åtaganden åtar vi oss också driftsättning hos kund.

  • Svets- och sammansättningsfixturer.
  • Bearbetningsfixturer för skärande bearbetning.
  • Kontrollfixturer.

SYSTEMENHETER

Inom ramen för LEAN-filosofi och kundens ambitioner att fokusera på kärnverksamheten, tar Compia gärna ett större åtagande. Vi har erfarenhet, kompetens och infrastruktur för att leverera delkompletter eller hela systemenheter direkt in på kundens produktionslina.

Compia har en särskild avdelning för vi montering av delkompletter eller hela systemenheter för kund. Monteringsavdelningen håller samma höga standard och produktivitet som den övriga verksamheten.

Vi använder ett systematiskt arbetssätt från inledande beredning via en kvalificerad inköps- och logistikfunktion, till kunniga och kompetenta montörer.

RAPID PROTOTYPING

I slutet av designstadiet är det viktig att verifiera funktion och produktegenskaper. Compia’s kunniga konstruktörer och produktionstekniker tillsammans med erfaren och hantverkskicklig personal på verkstaden kan snabbt ta fram prototyper och förserieverktyg till en förhållandevis låg kostnad.

Ofta gäller det då seriestorlekar på 10-100 detaljer tillverkade under produktionslika förhållanden.

Om kunden önskar ändra på utfallet, tar vi fram ett nytt verktygsutförande ”över natten” och pressar den nya versionen ”dagen därpå”

Vår stora kapacitet inom pressning, svetsning och bearbetning tillsammans med egen ytbehandling gör att vi kan leverera förserier för mässor eller för utfallsprover väldigt snabbt vilket gör oss unika

LEGOTILLVERKNING

Compia är en stor leverantör av komponenter till den tunga fordons- och skogsindustrin men vi verkar även i mindre skala mot enstyckskunder.

Vår tekniska kompetens i kombination mångsidig och modern maskinpark samt omfattande lager av stål och plåt, borgar för flexibilitet och säkra leveranser med kort leveranstid vilket gör att vi ofta är förstaval för krävande kunder.

KONTRAKTSTILLVERKNING

Compia’s ambition är att hela tiden arbeta nära kunden. Då kan flödet till kundens produktion optimeras och anpassas till efterfrågan och lagerhållning minimeras, vilket minskar kapitalbindning.

Med våra kontrakterade kunder utarbetas ramorder och avropskvantiteter för att ge handlingsfrihet för kunden och garantera säkra leveranser från oss. Vi strävar hela tiden efter en optimal produktion utifrån rådande avropsplaner.