Välkommen till Compia Group.

2017-12-15 Ny blästeranläggning

Vi är glada att meddela att vi nu tar ytterligare ett steg i vår utveckling att erbjuda våra kunder högsta kvalitet och korta ledtider. Den nya maskinen är en slungbläster från KMC. Maskinen driftsätts w1 2018 och därefter kommer vi att ha all förbehandling ”inhouse”