Välkommen till Compia Group.

2017-12-14 Pressmeddelande Cintoc

50 miljoner investeras i Storuman för tillverkning av klimatsmartare produkter som ger kraftigt minskade CO2-utsläpp globalt.

Vi ska investera i nya digitaliserade systemprodukter för den nya klimatsmartare och biobaserade cirkulära ekonomin som EU beslutat om i Europa. Där det nu planeras och genomförs investeringar för mer än 30 miljarder i nya bioraffinaderier och bioenergianläggningar i Sverige och Finland säger ”Lennart Olofsson VD i Cintoc och Anders Wenngren VD för Compia Storuman Industri.

Företaget ska i samverkan med Compia Storuman Industri tillverka patenterade produkter för ett klimatsmartare skogsbruk som det första steget i den cirkulära ekonomins värdekedja. Produkterna ska förse bioraffinaderierna med ett nytt miljöbaserat sortiment biomasseråvara. En råvara som kommer att öka tillväxten i skogen och binda upp till 25% mer CO2 i de cirkulära produkter som framställs i de framväxande bioraffinaderierna. De planerade investeringarna kan genomföras tack vare det stöd om 25 MSEK som företagen får via EU och Tillväxtverket samt Länsstyrelsen och region Västerbotten.

De bägge bolagens Investeringar ska ske i produkter och processer som möjliggör ett mer miljöanpassat skogsbruk där skogsekonomin går hand i hand med artrikedomen, minskande växthusgaser och det cirkulära nyttjandet av skogsråvara särskilt från den ungskog som idag röjs bort eller självdör och avger CO2 när den förmultnar. En skogsråvara som via bioraffinerade produkter kan ersätta några av de största globala klimatbovarna som; bomull i kläder, fossil olja för fordon och maskiner samt stenkol och brunkol för stålframställning och uppvärmning av fastigheter och industrier.

Grunden för investeringarna är de studier och analyser som företagen gjort i samarbete med forskare vid Skogforsk i Uppsala, Spetsa vid Linköpings Universitet och SLU i Umeå. Studierna visar bland annat att den nya skogsråvaran gör det möjligt för skogsägare att skapa intäkter från den växande skogen redan under de första 30 åren. Intäkter som ersätter en stor del av dagens mångmiljonkostnader för röjning och gallring med högre kvalité och artmångfald i den växande skogen som följd. Ett klimatsmartare skogsbruk i den växande skogen som skapar bättre lönsamhet för skogsägaren. Fibrer, lignin och cellulosa i skogsråvaran kan sedan användas upp till 8 ggr i de recirkulerande produkter som blir resultaten av de nya biomassa- och bioenergisortimenten. Fiberprodukter som binder CO2 och under tiden nyttjats flera gånger för att ersätta fossila kemiska produkter och fibrer i kläder, papper och kartong, sanitetsprodukter i sjukvården och hemmet. Produkter som recirkulerats kan sedan eldas i våra fjärrvärmeanläggningar för att värma hus och där ersätta fossila energibränslen för fastigheter eller bli biogas för att driva våra bilar. Då sluts den cirkulära klimatsmarta råvarukedjan där solens och de unga trädens fotosyntes kan starta på nytt och livnära sig på den naturliga CO2 som alstras i naturens egen eviga förädlingskedja, utan användning av de klimatförstörande fossila råvaror som naturen lagrat i berggrunden under miljarder år.

För mer information kontakta;

Lennart Olofsson Cintoc AB 070-5371642

Anders Wenngren Compia Storuman Industri AB 070-5845187